Har du ikke et login?

Få dette ved at kontakte os på info@mensk.dk eller ved at ringe til os:
Charlotte Gosch tlf. nr. 5170 0287 eller Laura Lorentzen tlf. nr. 4174 6001

INDSEND HENVISNING

Alle henvisninger skal oprettes i vores krypterede forum. Log ind for at udfylde og indsende en henvisning på en borger.

BROWSER

Vi anbefaler, at du anvender Chrome eller en anden browser end Explorer til at udfylde henvisningerne.

GDPR

Mensk er underlagt GDPR (General Data Protection Regulation) eller persondataforordningen og følger de foreskrevne retningslinjer. Enhver behandling af borgeres personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesområdet.